ATP/FRC ülevaatus

VTA Tehnika AS teostab ATP- nõuetest tulenevat sertifitseerimist koostöös koostööpartneritega, mille alusel ARK-s väljastatakse veokile vastav rahvusvaheliselt tunnustatud ATP- sertifikaat. 

Allpool lähemalt infot veokite tüübi ja ATP- klasside kohta.

Termilist transporti vajavate kaupade rahvusvaheliseks transportimiseks kasutatavatel eriveokitel ja haagistel peab olema seadusest lähtuv ATP- sertifikaat, mis tagab «termos-», «külmik-», «külmutus-» või «köetava» pealisehitise miinimumvastavuse normidele.

Veokid liigitatakse soojusläbikande teguri järgi kahte peamisesse kategooriasse:
Normaalse isolatsiooniga veok, ­ tegur K ei ületa 0,7 W/m2 o
Suurendatud isolatsiooniga veok, ­ tegur K ei ületa 0,4 W/m2 o

Kategooriad omakorda jaotatakse klassidesse, mille väärtus sõltub kas veok on "termosveok", "külmikveok", "külmutusveok", "köetav veok". Klassitähistused on:
A, B, C, D, E, F


Eriveokitele väljastatakse regulatsioonist tulenevalt tunnustähised:

Veok Tunnustähis
Normaalse isolatsiooniga termosveok IN
Suurendatud isolatsiooniga termosveok IR
A-klassi normaalse isolatsiooniga külmikveok RNA
A-klassi suurendatud isolatsiooniga külmikveok RRA
B-klassi suurendatud isolatsiooniga külmikveok RRB
C-klassi suurendatud isolatsiooniga külmikveok RRC
D-klassi normaalse isolatsiooniga külmikveok RND
D-klassi suurendatud isolatsiooniga külmikveok RRD
A-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FNA
A-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRA
B-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FNB
B-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRB
C-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FNC
C-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRC
D-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FND
D-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRD
E-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FNE
E-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRE
F-klassi normaalse isolatsiooniga külmutusveok FNF
F-klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusveok FRF
A-klassi normaalse isolatsiooniga köetav veok CNA
A-klassi suurendatud isolatsiooniga köetav veok CRA
B-klassi suurendatud isolatsiooniga köetav veok CRB


Tunnustahvel. 

Veokile tuleb paigaldada tunnustahvel vastavuse kohta mõõtudega 160x100 mm.

Mõningate sügavkülmutamata või külmutamata toiduainete veo temperatuuritingimused

Nimetatud toiduainete temperatuur ei tohi veo ajal olla kõrgem allpool toodud temperatuuridest:

Tapasaadused +3 °C3
Või +6 °C
Metslinnu- ja ulukiliha +4 °C
Piim (toorpiim või pastöriseeritud) paagis, mis on ette nähtud
koheseks kasutamiseks
+4 °C3
Piim toiduainetetööstuse jaoks +6 °C3
Piimatooted (jogurt, keefir, koor ja toorjuust) +4 °C3,4
Kalad, molluskid ja vähilaadsed1 Peab alati vedama sulavas jääs
Lihatooted2 +6 °C
Liha (välja arvatud subproduktid) +7 °C
Kodulinnu- ja küülikuliha +4 °C

1 Välja arvatud suitsutatud, soolatud, kuivatatud või eluskala, elusad molluskid ja elusad vähilaadsed.
2 Välja arvatud soolamise, suitsutamise, kuivatamise või steriliseerimise teel stabiliseeritud tooted.
3 Üldiselt ei tohi veo kestus ületada 48 tundi.
4 «Toorjuust» tähendab valmimata juustu, mis on kasutamiskõlblik varsti pärast tootmist ja mille säilivusaeg on piiratud. 

Info on refereeritud Riigi Teatajast:

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: välisleping
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 06.02.1999
Avaldamismärge: RT II 1998, 29, 51

 

Lisainfo linkidelt:
Riigi Teataja
https://www.riigiteataja.ee/akt/78895
Välisministeeriumi teadaanne
https://www.riigiteataja.ee/akt/12935060

Originaal-alustekst inglise keeles
Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for Such Carriage