1959 aastal alustas Soomes tegevust firma V.Tunturi Autoliike OY, mille asutaja oli Veikko Tunturi. Algusest peale tegeleti autode ja veokite ümberehitustöödega, haagiste ehitamise ja hoolduse ning remondiga. Algusest peale tegutseti Vantaa lähedal Vaaralas, tegevus jätkub samas kohas tänase päevani. Tegevusruume on laiendatud kolmel korral ning tänapäeval on kasutuses ligikaudu 4000 m² kontori-, lao- ja töökojapinda.

1980 aastate alguses töötas VTA esimesena välja lisasildade paigaldamise ja projekteerimise tehnoloogia veoautodele. Maanteetranspordi nõuete muutumisest tulenevalt, hakati Soome teedel lubama suurema täismassiga autoronge. Viimane omakorda tingis vajaduse lisasildade paigaldamise järele. Seejärel töötas välja oma lisasilla konstruktsiooni, mille paigaldamine on jätkunud tänapäevalgi. Lisasildu paigaldatakse lisaks Soome turule ka Rootsi, Norrasse, Eestisse ja Sveitsi.

1986 aastal ostis Motoral- kontsern kogu firma koos tööliste ja tegevuskohaga. Konserni kuulumisest tulenevalt laiendati tegevust maaletoodavate toodete osas, lisaks 1990 aastate esimesel poolel töötati välja kogu Soomet kattev teenindusvõrk esindatavatele brändidele Palfinger ja Thermo King. Muutus ka firma nimi, milleks sai VTA Tekniikka OY.

1989 aastal osteti Tampere linnas tegutsev ettevõte Aarno Järvinen OY. Läbi ettevõtte ostmise tagati tugevam turupositsioon eripealisehituse ja Palfinger metsa- ning erikraanade turusegmendis.

1991 aastal saadi Thermo King toodete ainuesindajaks Soome turul. Hakati koolitama personali ja ka koostööpartnereid antud toodete paigalduse-, hoolduse- ja remondi osas. Tänapäeval omatakse üle 80% turuosa mainitud toodete segmendis.

1993 aastal saadi Palfinger- konserni toodete ainuesindajaks Soome turul. Tänapäeval omatakse tugevat turupositsiooni, kiirelt muutuvas turusituatsioonis.

1996 aastal asutati VTA Tehnika AS ja alustati tegevust Eestis, Tallinnas, Betooni tn. Samades, laiendatud töökoja- ja kontoriruumides jätkatakse tegevust tänapäevalgi.

2008 aastal osteti Truckservice OÜ, läbi mille tugevdati positsiooni rasketranspordi hoolduse- ja remondi turul.

2013 aastal ühendati Eestis olevad ettevõtted Truckservice OÜ ja VTA Tehnika AS. Läbi ühinemise saame pakkuda oma klientidele paremat teenindust, suuremat paindlikkust hoolduse ja remondi osas. Lisaks suudame seeläbi pakkuda tugevamat Thermo King ja Palfinger toodete teenindusorganisatsiooni.

2014 aastal saime töökojale ja mehhaanikutele Thermo King CertiTech-kvaliteedi sertifitseeringu.Sertifitseering tähendab kliendile kindlust, et kõik remondi-, hoolduse-, garantii- ja müügiprotsessid vastavad rangetele Thermo King´i esindusnormidele.